VI Ogólnopolskiej Konferencji Polska Chirurgia – ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju

25 - 26 MAJA 2018r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczesnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczesnictwa posiadający punkty edukacyjne  przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2