VI Ogólnopolskiej Konferencji Polska Chirurgia – ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju

25 - 26 MAJA 2018r.

PROGRAM

25 maja

(piątek)

8.25-8.30 - Otwarcie Konferencji 
Dr hab. med. Zbigniew LorencSALA  A

8.30-10.50
SESJA I  - PRZEŁYK
Moderatorzy: Prof. Grzegorz Wallner, Prof. Krzysztof Paśnik, Dr hab. Damian Czyżewski1.Patofizjologia refluksu żołądkowo - przełykowego
Prof. Grzegorz Wallner, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego UM w Lublinie
2.Operacje laparoskopowe w GERD
Prof. Krzysztof Paśnik, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii WIM w Warszawie
3.Powikłania choroby refluksowej przełyku
Dr hab. Tomasz Skoczylas, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego UM w Lublinie
4.Urazy przełyku - aktualne postępowanie chirurgiczne
Dr n.med. Jacek Wojtacha Oddział Chirurgii Ogólnej SP Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu
5.Kwas ursodeoksycholowy - nowe zastosowania
Dr hab. Maciej Gonciarz, Oddzial Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego w Sosnowcu SUM
6.Terapia żywieniowa w chorobach przełyku i żołądka a możliwości leczenia operacyjnego lub skojarzonego
Dr hab. Jacek Sobocki, Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego WUM w Warszawie
Dyskusja

10.50-11.10 Przerwa kawowa11.10-13.30
SESJA II - ŻOŁĄDEK
Moderatorzy: Prof. Wojciech Kielan, Prof. Wojciech Zegarski, Prof. Mariusz Frączek1.Przedoperacyjna, indukcyjna chemioterapia w raku żołądka
Dr hab. Ewa Nowakowska - Zajdel, Oddział Onkologii Klinicznej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu,
Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniozależnych, SUM w Katowicach
2.Adekwatna limfadenektomia w raku żołądka
Prof. Wojciech Kielan, Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej UM we Wrocławiu
3.Gastrektomia z dostępu laparoskopowego
Prof. Wojciech Zegarski, Katedra Chirurgii Onkologicznej CM UMK w Bydgoszczy
4.Genetyczne typy raka żołądka - implikacje kliniczne i terapeutyczne
Prof. Mariusz Frączek, Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej WUM w Warszawie
5.Radiochemioterapia w zaawansowanym raku żołądka
Prof. Jerzy Wydmański, Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
6.HIPEC w raku żołądka
Prof. Tomasz Jastrzębski, Klinika Chirurgii Onkologicznej GUMed w Gdańsku
Dyskusja

13.30-14.30 Przerwa lunchowa

 

 

14.30-16.30
SESJA III - PROKTOLOGIA
Moderatorzy: Prof. Piotr Richter, Prof. Adam Dziki, Prof. Małgorzata Kołodziejczak1.Co nowego w leczeniu przetok odbytu
Prof. Adam Dziki, Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej UM w Łodzi
2.Chirurg na sali porodowej
Prof. Małgorzata Kołodziejczak, Oddział Chirurgii z Proktologią, Warszawski Ośrodek Proktologii, Szpital Świętej Elżbiety w Warszawie
3.Profilaktyka nieszczelności zespolenia jelitowego w chirurgii kolorektalnej?
Prof. Marek Szczepkowski, Klinika Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej Szpital Bielański w Warszawie
4.Zastosowanie VAC w proktologii
Prof. Tomasz Banasiewicz, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej UM w Poznaniu
5.Do kogo „z hemoroidami” Dr Google, reklama rtv, czy może jednak proktolog?
Prof. Piotr Wałęga, III Katedra Chirurgii CM UJ w Krakowie
Dyskusja


16.30-17.30
SESJA IV - PRAWNICZA DOKUMENTACJA MEDYCZNA - ASPEKTY PRAWNE
Moderator: Radca prawny Marcel Góra

 

17.30-18.30 ZEBRANIE ZARZĄDU POLSKIEGO KLUBU KOLOPROKTOLOGII

 

 


SALA B

 

10.00-13.00
WARSZTATY CHIRURGICZNE 1

 

Transanalne operacjeendoskopowe - TEO/TEM
3stanowiska warsztatowe:
-prawidłowa konfiguracja imonta zestawu TEO
-podstawy pracy z instrumentarium na trenażerach
-doskonalenie techniki operacyjnej na preparacie biologicznym
Leczenie przetok odbytu przy asy cieendoskopu – fistuloskopia - VAAFT
2 stanowiska warsztatowe do zabiegów fistuloskopii.
-prawidłowa konfiguracja i montaż zestawu VAAFT
-podstawy pracy z instrumentarium na trenażerach
-doskonalenie techniki operacyjnej na preparacie biologicznym
Prowadzenie:Prof. Piotr Wałęga

 


15.00-18.00
SESJA V - PIELĘGNIARSKA

 


CPlogo Gray RGB 3001

15.00 – 16.00 Stosowanie produktów typu convex u pacjentów nowo operowanych
16.00 – 17.00 Nowe produkty szpitalne dla pacjenta stomijnego
17.00 – 18.00 Miejsce środków do pielęgnacji skóry w wokół stomii w codziennej opiece nad pacjentem

26 maja

(sobota)

SALA  A

9.00-11.00  
SESJA VI  - TRZUSTKA, WĄTROBA
Moderatorzy: Prof. Paweł Lampe, Prof. Jacek Starzewski, Prof. Stanisław Głuszek

 

1.Współpraca chirurga i radiologa w nowoczesnej diagnostyce obrazowej - Ocena resekcyjności guzów trzustki
Dr hab. Joanna Pilch-Kowalczyk, SUM Katowice
2.IPMN - trudności diagnostyczne i terapeutyczne
Dr hab. Katarzyna Kuśnierz, Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego SUM w Katowicach
3.Determinacja genetyczna zapaleń i raka trzustki
Prof. Stanisław Głuszek, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej w Kielcach
4.Kwalifikacja chorych z rakiem trzustki do leczenia operacyjnego
Prof. Piotr Richter, I Katedra Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej CM UJ w Krakowie
5.Resekcje guzów pierwotnych i przerzutowych w wątrobie
Dr hab. Robert Król, Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej,  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny SUM w Katowicach


Dyskusja

11.00-11.30 Przerwa kawowa

 


10.50-12.50
SESJA VII - JELITO GRUBE
Moderatorzy: Prof. Marek Szczepkowski, Prof. Tomasz Banasiewicz, Prof. Piotr Wałęga

 

1.TaTME w raku odbytnicy
Prof. Marek Jackowski, Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej w Toruniu
2.Resekcje wielonarządowe w raku jelita grubego
Dr hab. Łukasz Dziki, Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej UM w Łodzi
3.Nowotwory okrężnicy a operacje małoinwazyjne
Prof. Wiesław Tarnowski, Klinika Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym
im prof. W. Orłowskiego CMKP
4.Zaparcia u pacjentów ze stomią - leczenie zachowawcze czy operacyjne?
Dr hab. Łukasz Krokowicz, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej UM w Poznaniu
5.Operacje mininwazyjne w chorobach zapalnych jelit     
Prof. Maciej Michalik, Katedra Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie


Dyskusja

 

13.20-14.50
SESJA VIII - VARIA
Moderatorzy: Prof. Janusz Kruszewski, Prof. Andrzej Szawłowski, Dr hab. Maciej Gonciarz

 

1.Rzekomobłoniste zapalenie jelita - „mówimy Clostridium myślimy rzekomobłoniaste zapalenie”.
Dr hab. Maciej Gonciarz, Oddzial Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego w Sosnowcu SUM
2.Znaczenie kliniczne zakażeń szpitalnych w onkologii
Prof. Andrzej Szawłowski, Oddział Chirurgii Szpital Medicover w Warszawie
3.Następstwa urazu chirurgicznego
Prof. Wiesław Janusz Kruszewski, Oddział Chirurgii Onkologicznej Gdyńskie Centrum Onkologii
4.ERAS z punktu widzenia pielęgniarki
Dr hab. Dorota Kozieł, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
5.Profilaktyka, diagnostyka i terapia ciężkiego zakażenia Clostridium difficile w oddziale chirurgicznym
Dr med. Dariusz Waniczek, Katedra Chirurgii Ogólnej, Koloproktologicznej i Urazów Wielonarządowych SUM w Katowicach


Dyskusja

 

13.00-14.00
SESJA IX - PLAKATOWA - sesja młodych chirurgów i studentów
Moderatorzy: Prof. Zoran Stojcev, Prof. Krzysztof Leksowski

 

 SALA B

10.00 - 13.00

WARSZTATY CHIRURGICZNE 2

Terapia podciśnieniowa w chirurgii - Co jest najważniejsze i jak unikać błędów?
Moderatorzy: Prof. Tomasz Banasiewicz, Dr med. Adam Bobkiewicz


14.30 Zakończenie Konferencji - Dr hab. Zbigniew Lorenc

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2