VI Ogólnopolska Konferencja
Polska Chirurgiaewolucja postępowania w poszukiwaniu
dalszego rozwoju

25 - 26 MAJA 2018r.

TERMIN
KONFERENCJI

25 - 26 MAJA 2018 r.

PROGRAM KONFERENCJI

SPRAWDŹ

szczegółowy program Konferencji

MIEJSCE
KONFERENCJI

Hotel Stok ****

Jawornik 52 A, 43-460 Wisła

AKTUALNOŚCI

11.12.2017  Uruchomienie strony internetowej. Możliwość rejestracji na Konferencję oraz rezerwacja hotelu Stok.

 

certyfikat

OPŁATA
ZJAZDOWA

KOSZT UCZESTNICTWA
W ZJEŹDZIE:

300,00 zł
- zgłoszenie do 30 kwietnia 2018r.
350,00 zł - zgłoszenie od 1 maja 2018r.
400,00 zł - zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)
180,00 zł - Pielęgniarka
120,00 zł - Student
120,00 zł - Impreza Towarzysząca

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

UWAGA: o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach konferencyjnych
2)  teczkę z materiałami konferencyjnymi
3)  wstęp na wystawę medyczną
4)  przerwy kawowe
5)  certyfikat uczestnictwa
6)  przerwę lunchową pierwszego dnia
7)  streszczenia wykładów


OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ<BR>PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:

AGORA
ul. Błażeja 10L/2, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „Chirurgia Wisła  2018”

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

 

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczesnicy konferencji otrzymają certyfikat uczesnictwa posiadający punkty edukacyjne przyznane przez Okręgową Izbę Lekarska.

REZERWACJA
HOTELU

Osoby zainteresowane rezerwacją miejsc noclegowych
proszone są o dokonywanie rezerwacji wyłącznie:

1)  uzupełniając formularz rejestracji znajdujący się na stronie
2)  lub e-mailem na adres: hotele@agora-konferencje.pl

Gwarantujemy Państwu miejsca noclegowe z bonifikatą.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2